Close

Election Branch

Kamrang:

  1. Vote on·.giparangko segatna
  2. Election ko ong·atna
  3. Election baksa nangchapgipa gipin programrang jekai SVEEP, NVD aro uandakgiparangko ong·atna
  4. Electoral Roll ko parakatna,namdapatna aro tarina<
  5. Electoral Photo Identity Card(EPIC) ko on·a
  6. Polling Stations ko Rationalization/Reorganisation ka·na
  7. Provision of Act o pangchake Voter’s Education ko ong·atna